Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. Snjóflóðavarnir á Kirkjubóls- og Súðavíkurhlíð og jarðgöng milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar, 17. mars 2016
 2. Stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna, 19. desember 2015

141. þing, 2012–2013

 1. Samstarf við Færeyjar og Grænland um málefni norðurslóða, 19. mars 2013
 2. Samstarf við Færeyjar og Grænland um námskeið fyrir rithöfunda, 19. mars 2013
 3. Sérgreining landshluta sem vettvangur rannsókna, kennslu og atvinnuþróunar, 11. október 2012
 4. Snjóflóðavarnir á Kirkjubóls- og Súðavíkurhlíð og jarðgöng milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar, 12. febrúar 2013
 5. Vestfirðir sem vettvangur þróunar, rannsókna og kennslu á sviði sjávarútvegs, 11. október 2012
 6. Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíðarskipan fiskveiðistjórnar, 14. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Innflutningur íbúa vestnorrænu landanna á matvöru, 1. nóvember 2011
 2. Ráðstefna um tónlistarhefðir vestnorrænu landanna, 1. nóvember 2011
 3. Sérgreining landshluta sem vettvangur rannsókna, kennslu og atvinnuþróunar, 5. október 2011
 4. Skilgreining á sameiginlegum hagsmunum Vestur-Norðurlanda, 1. nóvember 2011
 5. Vestfirðir sem vettvangur þróunar, rannsókna og kennslu á sviði sjávarútvegs, 6. október 2011
 6. Vestnorrænt samstarf á sviði kvikmynda- og sjónvarpsþáttagerðar, 1. nóvember 2011
 7. Vestnorrænt samstarf um listamannagistingu, 1. nóvember 2011
 8. Vestnorrænt samstarf um meðferð á endurvinnanlegu brotajárni, 1. nóvember 2011
 9. Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíðarskipan fiskveiðistjórnar, 6. október 2011

139. þing, 2010–2011

 1. Athugun á fyrirkomulagi fraktflutninga við austurströnd Grænlands, 1. febrúar 2011
 2. Efling samgangna milli Vestur-Norðurlanda, 2. febrúar 2011
 3. Samvinna milli ríkissjónvarpsstöðva vestnorrænu ríkjanna, 2. febrúar 2011
 4. Samvinna milli vestnorrænu ríkjanna um stjórn veiða úr sameiginlegum fiskstofnum, 2. febrúar 2011
 5. Sérgreining landshlutanna sem vettvangur rannsókna, kennslu og atvinnuþróunar, 18. október 2010
 6. Stofnun vestnorræns sögu- og samfélagsseturs, 2. febrúar 2011
 7. Vestfirðir sem vettvangur kennslu í sjávarútvegsfræðum, 7. október 2010
 8. Vestnorrænt samstarf til að bæta aðstæður einstæðra foreldra á Vestur-Norðurlöndum, 1. febrúar 2011
 9. Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíðarskipan fiskveiðistjórnar, 7. október 2010

138. þing, 2009–2010

 1. Árlegur vestnorrænn dagur, 7. desember 2009
 2. Málefni aldraðra á Vestur-Norðurlöndum, 7. desember 2009
 3. Samkomulag milli Íslands og Grænlands um skipti á útsendum sendifulltrúum, 7. desember 2009
 4. Samvinna um nám og starfsþjálfun fyrir ungt fólk á Vestur-Norðurlöndum, 7. desember 2009
 5. Skýrsla sjávarútvegsráðherra Vestur-Norðurlanda um formlega samvinnu landanna á sviði sjávarútvegs, 7. desember 2009
 6. Vestfirðir sem vettvangur kennslu í sjávarútvegsfræðum o.fl., 2. nóvember 2009
 7. Vestnorræn nemendaskipti milli menntastofnana á framhaldsskólastigi, 7. desember 2009
 8. Vestnorrænt tilraunaverkefni á sviði fjarkennslu á háskólastigi, 7. desember 2009
 9. Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíðarskipan íslenskrar fiskveiðistjórnar, 31. mars 2010

Meðflutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. Aðgerðaáætlun gegn súrnun sjávar á norðurslóðum, 23. september 2015
 2. Alþjóðlegar viðskiptaþvinganir gagnvart lágskattaríkjum, 28. apríl 2016
 3. Aukinn stuðningur vegna tæknifrjóvgana, 15. september 2015
 4. Aukinn stuðningur við móttöku flóttafólks, 10. september 2015
 5. Bráðaaðgerðir til að tryggja öllum húsnæði á viðráðanlegum kjörum, 10. september 2015
 6. Fjarnám á háskólastigi, 4. apríl 2016
 7. Fullgilding bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT), 10. september 2015
 8. Löggjöf og starfsskrá félagsmiðstöðva, 19. nóvember 2015
 9. Minning þeirra Íslendinga sem fórust í seinni heimsstyrjöldinni, 9. mars 2016
 10. Náttúrustofur, 4. apríl 2016
 11. Sálfræðiþjónusta í framhaldsskólum, 18. mars 2016
 12. Skrá um sykursýki og skimun fyrir sykursýki, 9. mars 2016
 13. Þjóðgarður á miðhálendinu, 10. september 2015

144. þing, 2014–2015

 1. Aðgerðir til að efla lítil og meðalstór fyrirtæki og fyrirtæki í tækni- og hugverkaiðnaði, 10. september 2014
 2. Bráðaaðgerðir í byggðamálum, 10. september 2014
 3. Fjármögnun byggingar nýs Landspítala, 22. september 2014

141. þing, 2012–2013

 1. Aðskilnaður viðskiptabanka og fjárfestingarbanka, 11. október 2012
 2. Afsökunarbeiðni og greiðsla skaðabóta til iðkenda Falun Gong, 14. september 2012
 3. Alexandersflugvöllur á Sauðárkróki sem varaflugvöllur, 19. febrúar 2013
 4. Átak stjórnvalda og sveitarfélaga í Austur-Húnavatnssýslu til atvinnuuppbyggingar, 19. desember 2012
 5. Breytingar á skattkerfi til að styrkja íslenskan hugverkaiðnað, 18. september 2012
 6. Bætt skattskil, 14. september 2012
 7. Efling þátttöku félagasamtaka á sviði umhverfisverndar og útivistar við mat á umhverfisáhrifum, 11. mars 2013
 8. Ferjusiglingar yfir Arnarfjörð, 30. nóvember 2012
 9. Framferði kínverskra yfirvalda gagnvart tíbesku þjóðinni, 13. nóvember 2012
 10. Heildrænar meðferðir græðara, 28. nóvember 2012
 11. Heildstæð stefna um að draga úr eftirspurn eftir fíkniefnum, 11. mars 2013
 12. Heimspeki sem skyldufag í grunn- og framhaldsskóla, 8. október 2012
 13. Hitaeiningamerkingar á skyndibita, 13. september 2012
 14. Lagning heilsársvegar í Árneshrepp, 27. september 2012
 15. Menntareikningar, 14. september 2012
 16. Merking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu, 16. október 2012
 17. Netverk náttúruminjasafna, 30. nóvember 2012
 18. Niðurfelling gjalda á vistvænt eldsneyti sem er framleitt innan lands, 14. september 2012
 19. Nýsköpunarátak til að stórefla heilsársferðaþjónustu úti á landi, 17. október 2012
 20. Rannsókn á einkavæðingu banka, 14. september 2012
 21. Rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku á Íslandi, 14. september 2012
 22. Snjómokstur í Árneshreppi, 13. september 2012
 23. Stofnun Hofsjökulsþjóðgarðs, 19. desember 2012
 24. Tannvernd í grunnskólum, 24. október 2012
 25. Útiræktun á erfðabreyttum lífverum, 27. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Bann við útiræktun á erfðabreyttum lífverum, 27. mars 2012
 2. Bifreiðastyrkir hreyfihamlaðra, 18. júní 2012
 3. Breytingar á skattkerfi til að styrkja íslenskan hugverkaiðnað, 10. maí 2012
 4. Efling græna hagkerfisins á Íslandi, 6. október 2011
 5. Greiðsla skaðabóta til iðkenda Falun Gong, 28. mars 2012
 6. Heimspeki sem skyldufag í grunn- og framhaldsskóla, 20. október 2011
 7. Hitaeiningamerkingar á skyndibita, 4. október 2011
 8. Kjarnorkuendurvinnslustöðin í Sellafield, 3. apríl 2012
 9. Lagning heilsársvegar í Árneshrepp, 25. maí 2012
 10. Lagning raflína í jörð, 15. desember 2011
 11. Ljóðakennsla og skólasöngur, 6. október 2011
 12. Lækkun húshitunarkostnaðar, 1. nóvember 2011
 13. Menntareikningar, 30. mars 2012
 14. Niðurfelling gjalda á vistvænt eldsneyti sem er framleitt innan lands, 27. mars 2012
 15. Nýsköpunarátak til að stórefla heilsársferðaþjónustu úti á landi, 6. október 2011
 16. Prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímsson, 11. október 2011
 17. Rannsókn á einkavæðingu banka, 2. febrúar 2012
 18. Siglingaleiðir við norðan- og vestanvert Ísland, 6. október 2011
 19. Skipan sannleiksnefndar til rannsóknar á málsmeðferð Guðmundar- og Geirfinnsmála, 4. október 2011
 20. Snjómokstur í Árneshreppi, 12. mars 2012
 21. Staðgöngumæðrun (heimild til staðgöngumæðrunar), 3. október 2011
 22. Stofnun Hofsjökulsþjóðgarðs, 13. október 2011
 23. Úttekt á álitsgerðum matsfyrirtækja um lánshæfi íslenskra aðila, 5. október 2011
 24. Úttekt á neytendavernd á fjármálamarkaði, 3. október 2011

139. þing, 2010–2011

 1. Aðgerðaáætlun um tóbaksvarnir (bann við sölu tóbaks), 30. maí 2011
 2. Atvinnuuppbygging og orkunýting í Þingeyjarsýslum (uppbygging orkufreks iðnaðar í byrjun næsta árs), 2. nóvember 2010
 3. Flug til Grænlands um Ísafjarðarflugvöll, 6. október 2010
 4. Göngubrú yfir Markarfljót, 20. janúar 2011
 5. Hitaeiningamerkingar á skyndibita, 24. mars 2011
 6. Ljóðakennsla og skólasöngur, 25. nóvember 2010
 7. Lækkun húshitunarkostnaðar, 27. janúar 2011
 8. Menntun og atvinnusköpun ungs fólks, 26. janúar 2011
 9. Nýsköpunarátak til að stórefla heilsársferðaþjónustu úti á landi, 7. apríl 2011
 10. Pólitískar ráðningar í stjórnsýslunni, 7. apríl 2011
 11. Prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímsson, 9. desember 2010
 12. Rannsókn á einkavæðingu bankanna, 4. október 2010
 13. Rannsóknarnefnd um aðdraganda ákvörðunar um stuðning Íslands við innrásina í Írak árið 2003, 5. nóvember 2010
 14. Seinkun klukkunnar og bjartari morgnar, 14. desember 2010
 15. Skipun starfshóps um ofbeldi maka gegn konum frá löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins, 16. nóvember 2010
 16. Staðgöngumæðrun (heimild til staðgöngumæðrunar), 30. nóvember 2010
 17. Útiræktun á erfðabreyttum lífverum, 26. janúar 2011

138. þing, 2009–2010

 1. Bætt afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum, 5. október 2009
 2. Efling græna hagkerfisins, 31. mars 2010
 3. Lækkun rafmagnskostnaðar garðyrkjubænda, 16. nóvember 2009
 4. Millilandaflug um Ísafjarðarflugvöll, 12. maí 2010
 5. Opin gögn og rafrænn aðgangur að þeim, 6. nóvember 2009
 6. Opnir borgarafundir, 22. október 2009
 7. Skipan rannsóknarnefndar um aðdraganda ákvörðunar um stuðning Íslands við innrásina í Írak, 4. febrúar 2010
 8. Skipun starfshóps um ofbeldi maka gegn konum frá löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins, 16. desember 2009

137. þing, 2009

 1. Bætt afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum, 19. júní 2009