Unnur Brá Konráðsdóttir: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. Millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll, 31. janúar 2018

145. þing, 2015–2016

 1. Áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu, 14. mars 2016
 2. Greining á sameiginlegum ávinningi að vestnorrænum fríverslunarsamningi og vestnorrænu viðskiptaráði, 17. september 2015
 3. Innflutningur nautasæðis til eflingar innlendri mjólkurframleiðslu, 17. september 2015
 4. Langtímastefna fyrir samgöngur og innviði á Vestur-Norðurlöndum, 17. september 2015
 5. Millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll, 10. september 2015
 6. Samstarf við Grænland og Færeyjar um sjávarútvegsmál, 17. september 2015
 7. Undirbúningur að hönnun og stækkun Þorlákshafnar, 10. september 2015

144. þing, 2014–2015

 1. Gerð framkvæmdaáætlunar til langs tíma um uppbyggingu heilbrigðiskerfisins, 11. september 2014
 2. Heimild fulltrúa Vestnorræna ráðsins til að senda fyrirspurnir til ráðherra, 20. janúar 2015
 3. Innflutningur nautasæðis til eflingar innlendri mjólkurframleiðslu, 11. nóvember 2014
 4. Millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll, 16. september 2014
 5. Samstarf við Færeyjar og Grænland um leiðir til að draga úr útblæstri brennisteins frá skipum, 20. janúar 2015
 6. Undirbúningur að hönnun og stækkun Þorlákshafnar, 4. nóvember 2014

143. þing, 2013–2014

 1. Millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll, 20. febrúar 2014
 2. Samstarf við Færeyjar og Grænland á sviði heilbrigðisþjónustu, 4. október 2013
 3. Samstarf við Færeyjar og Grænland á sviði menntunar heilbrigðisstarfsmanna, 4. október 2013
 4. Samstarf við Færeyjar og Grænland um aukið framboð á kennslu, 4. október 2013
 5. Samstarf við Færeyjar og Grænland um málefni norðurslóða, 4. október 2013
 6. Samstarf við Færeyjar og Grænland um námskeið fyrir rithöfunda, 4. október 2013
 7. Samstarf við Færeyjar og Grænland vegna fækkunar kvenna á Vestur-Norðurlöndum, 4. október 2013
 8. Undirbúningur að hönnun og stækkun Þorlákshafnar, 20. febrúar 2014

141. þing, 2012–2013

 1. Málefni barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskun, 14. september 2012
 2. Millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll, 25. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Málefni barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskun, 16. maí 2012

139. þing, 2010–2011

 1. Göngubrú yfir Ölfusá, 21. október 2010
 2. Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu (afturköllun umsóknar) , 31. janúar 2011

138. þing, 2009–2010

 1. Afturköllun umsóknar Íslands um aðild að Evrópusambandinu, 14. júní 2010
 2. Fjárfestingar erlendra aðila á Íslandi, 13. október 2009
 3. Göngubrú yfir Ölfusá við Selfoss, 23. október 2009

137. þing, 2009

 1. Hvatning til fjárfestingar erlendra aðila á Íslandi, 19. júní 2009

Meðflutningsmaður

149. þing, 2018–2019

 1. Breytt framsetning launaseðla ríkisins og stofnana þess, 28. febrúar 2019

147. þing, 2017

 1. Göng milli lands og Eyja, 26. september 2017

145. þing, 2015–2016

 1. Efling virkniúrræða fyrir atvinnuleitendur, 18. september 2015
 2. Millilandaflug um Vestmannaeyjaflugvöll og Ísafjarðarflugvöll, 18. september 2015
 3. Samstarf Íslands og Grænlands, 11. september 2015
 4. Skrá um sykursýki og skimun fyrir sykursýki, 9. mars 2016

144. þing, 2014–2015

 1. Aðgerðaáætlun til að efla fjarheilbrigðisþjónustu, 10. september 2014
 2. Efling samstarfs Íslands og Grænlands, 17. september 2014
 3. Efling virkniúrræða fyrir atvinnuleitendur, 18. september 2014
 4. Millilandaflug um Vestmannaeyjaflugvöll og Ísafjarðarflugvöll, 18. september 2014
 5. Mótun viðskiptastefnu Íslands, 11. september 2014

143. þing, 2013–2014

 1. Aðgerðaáætlun um notkun íslensku í stafrænni upplýsingatækni, 14. janúar 2014
 2. Aðgerðir í þágu lækningar við mænuskaða, 29. janúar 2014
 3. Efling virkniúrræða fyrir atvinnuleitendur, 7. apríl 2014
 4. Millilandaflug um Vestmannaeyja- og Ísafjarðarflugvöll, 1. apríl 2014
 5. Mótun viðskiptastefnu Íslands, 8. október 2013
 6. Rannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinu, 15. október 2013
 7. Samning stefnumarkandi frumvarpa og þingsályktunartillagna, 9. október 2013

141. þing, 2012–2013

 1. 100 ára afmæli kosningarréttar íslenskra kvenna 19. júní 2015, 29. janúar 2013
 2. Aðgengi að hverasvæðinu við Geysi, 5. nóvember 2012
 3. Eftirlit Ríkisendurskoðunar með kostnaði við umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu, 14. september 2012
 4. Formleg innleiðing fjármálareglu, 14. september 2012
 5. Fornleifarannsóknir í Árnesi og við fossinn Búða, norðan Þjórsár, 5. nóvember 2012
 6. Forvarnastarf vegna krabbameins í blöðruhálskirtli, 6. nóvember 2012
 7. Framkvæmdir við Hornafjarðarfljót samkvæmt samgönguáætlun, 30. nóvember 2012
 8. Fuglaskoðunarstöð í Garði, 5. nóvember 2012
 9. Gerð lista- og náttúrugarðs fyrir blinda og aðra skynhefta, 5. nóvember 2012
 10. Hagavatnsvirkjun, 14. september 2012
 11. Heilsársvegur um Kjöl, 25. október 2012
 12. Innsiglingin í Grindavíkurhöfn, 5. nóvember 2012
 13. Ný Vestmannaeyjaferja, 5. nóvember 2012
 14. Prestur á Þingvöllum, 5. nóvember 2012
 15. Prófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræða, 5. nóvember 2012
 16. Samanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsins, 5. nóvember 2012
 17. Skipasafn Íslands í Reykjanesbæ, 5. nóvember 2012
 18. Undirbúningur að hönnun og stækkun Þorlákshafnar, 5. nóvember 2012
 19. Uppbygging Náttúrugripasafns Íslands á Selfossi, 5. nóvember 2012
 20. Úttekt á aðgengi sjómanna að þjónustustarfsemi opinberra aðila, 5. nóvember 2012
 21. Vinnuhópur um vöruflutninga, 5. nóvember 2012
 22. Yfirfærsla heilsugæslunnar frá ríki til sveitarfélaga, 24. september 2012
 23. Þríhnúkagígur, 5. nóvember 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Aðgengi að hverasvæðinu við Geysi, 11. október 2011
 2. Aðgerðir til að endurreisa íslenskt efnahagslíf, 19. október 2011
 3. Bifreiðastyrkir hreyfihamlaðra, 18. júní 2012
 4. Bætt heilbrigðisþjónusta og heilbrigði ungs fólks, 31. mars 2012
 5. Eftirlit Ríkisendurskoðunar með kostnaði við ESB-umsókn Íslands, 1. nóvember 2011
 6. Fagleg úttekt á réttargeðdeildinni að Sogni í Ölfusi, 28. nóvember 2011
 7. Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar, 3. október 2011
 8. Formleg innleiðing fjármálareglu, 4. október 2011
 9. Fornleifarannsóknir í Árnesi og við fossinn Búða, norðan Þjórsár, 11. október 2011
 10. Framkvæmdaátak í vegamálum á árunum 2012--2013, 21. mars 2012
 11. Fuglaskoðunarstöð í Garði, 11. október 2011
 12. Gerð lista- og náttúrugarðs fyrir blinda og aðra skynhefta, 11. október 2011
 13. Grundvallarskilgreiningar löggæslu á Íslandi og gerð löggæsluáætlunar fyrir Ísland, 4. október 2011
 14. Innsiglingin í Grindavíkurhöfn, 17. október 2011
 15. Málshöfðun og skaðabótakrafa á hendur breska ríkinu, NATO og ESB, 11. október 2011
 16. Ný Vestmannaeyjaferja, 29. nóvember 2011
 17. Prestur á Þingvöllum, 6. október 2011
 18. Prófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræða, 11. október 2011
 19. Prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímsson, 11. október 2011
 20. Reglur um skilaskyldu á ferskum matvörum, 5. október 2011
 21. Samanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsins, 11. október 2011
 22. Skipasafn Íslands í Reykjanesbæ, 6. október 2011
 23. Staðgöngumæðrun (heimild til staðgöngumæðrunar), 3. október 2011
 24. Stofnun íslenskrar handverksdeildar í Listaháskóla Íslands, 11. október 2011
 25. Tímasett áætlun um yfirfærslu heilsugæslunnar frá ríki til sveitarfélaga, 2. nóvember 2011
 26. Undirbúningur að hönnun og stækkun Þorlákshafnar, 11. október 2011
 27. Uppbygging Náttúrugripasafns Íslands á Selfossi, 11. október 2011
 28. Úttekt á aðgengi sjómanna að þjónustustarfsemi opinberra aðila, 11. október 2011
 29. Vefmyndasafn Íslands, 17. október 2011
 30. Vinnuhópur um vöruflutninga, 6. október 2011
 31. Þríhnúkagígur, 6. október 2011

139. þing, 2010–2011

 1. Aðgengi að hverasvæðinu við Geysi, 25. nóvember 2010
 2. Aðgerðir til að stuðla að sátt við heimilin, 4. nóvember 2010
 3. Atvinnuuppbygging og orkunýting í Þingeyjarsýslum (tafarlausar viðræður við Alcoa og Bosai Mineral Group), 21. október 2010
 4. Efling skapandi greina, 14. febrúar 2011
 5. Eftirlit Ríkisendurskoðunar með kostnaði við umsókn um aðild að ESB, 25. janúar 2011
 6. Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar, 17. febrúar 2011
 7. Formleg innleiðing fjármálareglu (vöxtur ríkisútgjalda), 15. október 2010
 8. Fornleifarannsóknir í Árnesi og við fossinn Búða, norðan Þjórsár, 25. nóvember 2010
 9. Fuglaskoðunarstöð í Garði, 25. nóvember 2010
 10. Gerð lista- og náttúrugarðs fyrir blinda og aðra skynhefta, 25. nóvember 2010
 11. Göngubrú yfir Markarfljót, 20. janúar 2011
 12. Heildarúttekt á starfsemi æskulýðs- og ungmennasamtaka á Íslandi, 22. febrúar 2011
 13. Innsiglingin í Grindavíkurhöfn, 9. desember 2010
 14. Málshöfðun og skaðabótakrafa á hendur breska ríkinu, NATO og ESB, 25. nóvember 2010
 15. Metanframleiðsla, 22. nóvember 2010
 16. Prestur á Þingvöllum, 25. nóvember 2010
 17. Prófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræða, 9. desember 2010
 18. Prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímsson, 9. desember 2010
 19. Prófessorsstaða tengd nafni Jóns Sigurðssonar forseta, 11. júní 2011
 20. Rannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinu, 4. október 2010
 21. Samanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsins, 25. nóvember 2010
 22. Skilaskylda á ferskum matvörum, 4. október 2010
 23. Skipasafn Íslands í Reykjanesbæ, 25. nóvember 2010
 24. Stofnun íslenskrar handverksdeildar í Listaháskóla Íslands, 25. nóvember 2010
 25. Stækkun Þorlákshafnar, 9. desember 2010
 26. Uppbygging Náttúrugripasafns Íslands á Selfossi, 25. nóvember 2010
 27. Úttekt á aðgengi sjómanna að þjónustustarfsemi opinberra aðila, 25. nóvember 2010
 28. Úttekt á öryggisútbúnaði Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs, 25. nóvember 2010
 29. Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar, 12. apríl 2011
 30. Vefmyndasafn Íslands, 9. desember 2010
 31. Vinnuhópur um vöruflutninga, 25. nóvember 2010
 32. Þríhnúkagígur, 9. desember 2010

138. þing, 2009–2010

 1. Afturköllun á ákvörðun umhverfisráðherra um Suðvesturlínu, 13. október 2009
 2. Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum, 5. október 2009
 3. Innsiglingin í Grindavíkurhöfn, 31. mars 2010
 4. Líkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjum, 31. mars 2010
 5. Lækkun rafmagnskostnaðar garðyrkjubænda, 16. nóvember 2009
 6. Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála, 13. október 2009
 7. Opin gögn og rafrænn aðgangur að þeim, 6. nóvember 2009
 8. Prófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræða, 31. mars 2010
 9. Prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímsson, 31. mars 2010
 10. Rannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinu, 11. júní 2010
 11. Skilaskylda á ferskum matvörum, 8. október 2009
 12. Skipun starfshóps um ofbeldi maka gegn konum frá löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins, 16. desember 2009
 13. Staða minni hluthafa, 5. október 2009
 14. Stækkun Þorlákshafnar, 31. mars 2010
 15. Vefmyndasafn Íslands, 31. mars 2010
 16. Yfirlýsing um fyrningu aflaheimilda, 5. október 2009
 17. Þjónusta Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja, 19. október 2009
 18. Þríhnúkagígur, 31. mars 2010

137. þing, 2009

 1. Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum, 19. maí 2009
 2. Nauðsynlegar aðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála, 8. júní 2009
 3. Staða minni hluthafa (minnihlutavernd), 19. maí 2009
 4. Undirbúningur mögulegrar umsóknar um aðild að Evrópusambandinu, 28. maí 2009
 5. Yfirlýsing um fyrningu aflaheimilda, 19. júní 2009