Halldór Ásgrímsson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

132. þing, 2005–2006

 1. Aðgangur að opinberum gögnum um öryggismál, 30. maí 2006
 2. Frestun á fundum Alþingis, 9. desember 2005
 3. Frestun á fundum Alþingis, 4. maí 2006
 4. Frestun á fundum Alþingis, 2. júní 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Frestun á fundum Alþingis, 10. desember 2004
 2. Frestun á fundum Alþingis, 10. maí 2005

130. þing, 2003–2004

 1. Aðild að Gvadalajara-samningi, 15. apríl 2004
 2. Breyting á II. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (sæfiefni) , 18. nóvember 2003
 3. Breyting á II. viðauka við EES-samninginn (öryggi vöru) , 19. nóvember 2003
 4. Breyting á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjarsala á fjármálaþjónustu) , 27. nóvember 2003
 5. Breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (reikningsskil) , 5. apríl 2004
 6. Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (miðlun vátrygginga) , 28. janúar 2004
 7. Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (peningaþvætti) , 1. mars 2004
 8. Breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (greiðslur yfir landamæri í evrum) , 19. febrúar 2004
 9. Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (alþjóðlegir reikningsskilastaðlar) , 27. nóvember 2003
 10. Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (evrópsk samvinnufélög) , 23. apríl 2004
 11. Norðurlandasamningur um almannatryggingar, 23. apríl 2004
 12. Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum, 28. janúar 2004
 13. Samningur á sviði refsiréttar um spillingu, 11. nóvember 2003
 14. Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu, 28. janúar 2004
 15. Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2004, 23. apríl 2004
 16. Samningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Chiles, 10. mars 2004
 17. Samningur um veitingu evrópskra einkaleyfa, 23. apríl 2004
 18. Staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen, 19. febrúar 2004
 19. Viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn, 3. nóvember 2003

128. þing, 2002–2003

 1. Alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi, 23. október 2002
 2. Breyting á II. viðauka við EES-samninginn (tóbaksvörur) , 4. mars 2003
 3. Breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (matsreglur um ársreikninga og samstæðureikninga) , 4. desember 2002
 4. Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (rekstrarfélög o.fl.) , 9. desember 2002
 5. Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (gjaldþol tryggingafyrirtækja) , 26. febrúar 2003
 6. Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (lánastofnanir) , 4. mars 2003
 7. Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (vátryggingafélög) , 4. mars 2003
 8. Breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (lögmenn) , 25. nóvember 2002
 9. Breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (viðurkenning á prófskírteinum) , 4. desember 2002
 10. Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (póstþjónusta) , 18. febrúar 2003
 11. Breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (bótaábyrgð flugfélaga) , 26. febrúar 2003
 12. Breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (umferð á sjó) , 4. mars 2003
 13. Breyting á XV. viðauka við EES-samninginn (aðstoð til menntunar, ríkisaðstoð til fyrirtækja) , 25. nóvember 2002
 14. Breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (uppfinningar í líftækni) , 4. mars 2003
 15. Breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (fylgiréttur höfunda) , 4. mars 2003
 16. Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutími) , 4. desember 2002
 17. Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (aðild starfsmanna að málum Evrópufélaga) , 5. desember 2002
 18. Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (upplýsingamiðlun til launamanna o.fl.) , 18. febrúar 2003
 19. Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (mat á umhverfisáhrifum) , 9. desember 2002
 20. Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (samþykktir fyrir Evrópufélög) , 5. desember 2002
 21. Samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Singapúr, 27. nóvember 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Aðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, 3. apríl 2002
 2. Alþjóðasamningar um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar og fjármögnun hryðjuverkastarfsemi, 24. janúar 2002
 3. Alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa, 8. apríl 2002
 4. Breyting á bókun 26 við EES-samninginn (störf Eftirlitsstofnunar EFTA), 13. mars 2002
 5. Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum o.fl.), 13. mars 2002
 6. Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál), 26. nóvember 2001
 7. Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál), 19. mars 2002
 8. Fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Jórdaníu, 27. febrúar 2002
 9. Fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Króatíu, 27. febrúar 2002
 10. Fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Makedóníu, 27. febrúar 2002
 11. Fullgilding stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu, 25. febrúar 2002
 12. Fullgilding Stokkhólmssamnings um þrávirk lífræn efni, 9. apríl 2002
 13. Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002, 27. nóvember 2001
 14. Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2002, 3. apríl 2002
 15. Samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi í siglingum, 8. apríl 2002
 16. Samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervitungl (einkavæðing) , 12. mars 2002
 17. Samningur um viðurkenningu og fullnustu erlendra gerðardómsúrskurða, 27. nóvember 2001
 18. Samningur um vörslu kjarnakleyfra efna, 3. apríl 2002

126. þing, 2000–2001

 1. Árósasamningur um aðgang að upplýsingum, 6. apríl 2001
 2. Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta), 2. apríl 2001
 3. Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta), 2. apríl 2001
 4. Breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (starfsmenntun), 13. febrúar 2001
 5. Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta og rafrænar undirskriftir) , 29. nóvember 2000
 6. Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta), 13. febrúar 2001
 7. Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta), 2. apríl 2001
 8. Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta), 2. apríl 2001
 9. Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta), 3. apríl 2001
 10. Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnuréttur), 13. febrúar 2001
 11. Breytingar á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta), 2. apríl 2001
 12. Breytingar á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi), 13. febrúar 2001
 13. Genfarsamningur um skráningu hönnunar á sviði iðnaðar, 6. apríl 2001
 14. Menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafnar fiskiskips, 6. apríl 2001
 15. Samningar um sölu á vöru milli ríkja, 12. febrúar 2001
 16. Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2001, 3. apríl 2001
 17. Samningur milli Evrópubandalagsins og Íslands og Noregs um beiðni um hæli, 23. janúar 2001
 18. Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2001, 2. apríl 2001
 19. Samningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitungla í siglingum (INMARSAT), 29. mars 2001
 20. Samningur um gagnkvæma réttaraðstoð í sakamálum milli aðildarríkja Evrópusambandsins, 2. apríl 2001
 21. Samningur um opinber innkaup, 13. mars 2001
 22. Samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins, 2. apríl 2001
 23. Samningur um öryggi starfsmanna Sameinuðu þjóðanna, 27. febrúar 2001

125. þing, 1999–2000

 1. Aðild að Haagsamningi um vernd barna og ættleiðingu milli landa, 20. október 1999
 2. Alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu (CITES), 16. nóvember 1999
 3. Bráðabirgðasamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Frelsissamtaka Palestínu (PLO), 7. desember 1999
 4. Fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2000, 3. apríl 2000
 5. Fullgilding Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn, 4. apríl 2000
 6. Fullgilding samnings um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn, 4. apríl 2000
 7. Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna, 18. nóvember 1999
 8. Fullgilding samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um jafnrétti, 4. apríl 2000
 9. Samningur um flutning dæmdra manna, 20. október 1999
 10. Staðfesting breytinga á stofnsamningi Evrópustofnunar fjarskipta um gervitungl, EUTELSAT, 4. apríl 2000
 11. Staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2000, 4. apríl 2000
 12. Staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar, 4. apríl 2000

124. þing, 1999

 1. Samningur milli Íslands, Noregs og Rússlands um þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs, 8. júní 1999

123. þing, 1998–1999

 1. Aðild að Haagsamningi um vernd barna og ættleiðingu milli landa, 2. mars 1999
 2. Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 1999, 2. desember 1998
 3. Samningur um bann við notkun jarðsprengna, 3. mars 1999
 4. Samningur um Norræna fjárfestingarbankann, 2. desember 1998
 5. Staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen, 2. mars 1999

122. þing, 1997–1998

 1. Fullgilding samstarfssamnings milli Schengen-ríkjanna og Íslands og Noregs, 14. apríl 1998
 2. Samningar um lögsögumál við Danmörku og Grænland annars vegar og við Noreg hins vegar, 27. mars 1998
 3. Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 1998, 27. mars 1998
 4. Samningur milli Grænlands og Íslands um fiskveiðar innan grænlenskrar og íslenskrar lögsögu, 27. mars 1998
 5. Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 1998, 27. mars 1998
 6. Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Marokkós, 27. mars 1998
 7. Samningur um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum, 27. mars 1998
 8. Staðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn, 16. mars 1998
 9. Stofnsamningur Fjölþjóðlegu fjárfestingarábyrgðastofnunarinnar, 27. mars 1998

121. þing, 1996–1997

 1. Fullgilding samnings um verndun víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim, 8. október 1996
 2. Samningar um veiðar á norsk-íslenska síldarstofninum 1997, 17. desember 1996
 3. Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar, 7. apríl 1997
 4. Samningur Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og samningur um þvætti, 13. maí 1997
 5. Samningur um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun, 7. apríl 1997
 6. Samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins, 7. apríl 1997
 7. Viðbætur við I. viðauka við EES-samninginn, 2. apríl 1997

120. þing, 1995–1996

 1. Evrópusamningur um forsjá barna, 10. apríl 1996
 2. Fríverslunarsamningur Íslands og Lettlands, 27. nóvember 1995
 3. Fríverslunarsamningur Íslands og Litáens, 27. nóvember 1995
 4. Fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkjanna og Slóveníu, 5. febrúar 1996
 5. Fullgilding samnings gegn pyndingum, 10. apríl 1996
 6. Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum, 18. maí 1996
 7. Samningar við Færeyjar um fiskveiðimál, 10. apríl 1996
 8. Samningur milli Efnahagsbandalags Evrópu og Íslands, 22. apríl 1996
 9. Samningur um víðförula fiskstofna, 30. maí 1996
 10. Samstarfssamningur milli Norðurlanda, 27. nóvember 1995

119. þing, 1995

 1. Samningur milli Íslands og Færeyja um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum, 7. júní 1995

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Stofnun Vilhjálms Stefánssonar á Akureyri, 26. október 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd, 19. apríl 1994
 2. Sjávarútvegsskóli, 27. október 1993
 3. Staðsetning hæstaréttarhúss, 3. nóvember 1993

116. þing, 1992–1993

 1. Íbúðaverð á landsbyggðinni, 20. október 1992
 2. Rannsóknir á botndýrum við Ísland, 6. maí 1993
 3. Sjávarútvegsskóli, 3. mars 1993
 4. Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið, 14. desember 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Íbúðaverð á landsbyggðinni, 6. mars 1992

105. þing, 1982–1983

 1. Viðræðunefnd við Alusuisse, 4. mars 1983

104. þing, 1981–1982

 1. Alþjóðleg ráðstefna um afvopnun á Norður-Atlantshafi, 25. nóvember 1981
 2. Iðnaðarstefna (um iðnaðarstefnu), 28. apríl 1982
 3. Iðnkynning, 27. október 1981
 4. Stuðningur við pólsku þjóðina, 14. desember 1981
 5. Upplýsinga- og tölvumál, 27. október 1981

103. þing, 1980–1981

 1. Siglingalög, 11. mars 1981
 2. Þingmannanefnd er vinni að auknu samstarfi Íslendinga, Færeyinga og Grænlendinga, 3. febrúar 1981

102. þing, 1979–1980

 1. Byggðaþróunaráætlun fyrir Borgarfjarðarhrepp, 13. desember 1979

99. þing, 1977–1978

 1. Skipulag orkumála, 18. október 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Endurbygging raflínukerfis í landinu, 29. október 1976
 2. Skipan raforkumála, 10. desember 1976

97. þing, 1975–1976

 1. Aðgerðir til að draga úr tóbaksreykingum, 19. nóvember 1975
 2. Áætlanagerð í flugmálum, 27. nóvember 1975
 3. Uppbyggingaráætlun fyrir Skeggjastaðahrepp, 25. nóvember 1975

96. þing, 1974–1975

 1. Innborgunargjald af vörum frá Vestur-Þýskalandi, 25. nóvember 1974
 2. Rafvæðing dreifbýlisins, 5. nóvember 1974
 3. Sparnaður í notkun eldsneytis, 6. febrúar 1975
 4. Útbreiðsla sjónvarps, 5. nóvember 1974
 5. Verðjöfnun á flugvélabensíni, 5. desember 1974