Björn Jónsson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

94. þing, 1973–1974

 1. Vegáætlun 1974-1977, 19. apríl 1974

92. þing, 1971–1972

 1. Vinnutími fiskimanna, 29. nóvember 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Kynning íslenskrar iðnaðarframleiðslu í sjónvarpi, 5. apríl 1971
 2. Stuðningur við blaðaútgáfu utan Reykjavíkur, 1. mars 1971
 3. Öryggisráðstefna Evrópu, 3. desember 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Áætlun um ferðamál, 25. nóvember 1969
 2. Vandamál atvinnurekstrar úti á landsbyggðinni vegna kostnaðar við vöruflutninga, 25. nóvember 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Ferðamál, 24. október 1968
 2. Húsnæðismál, 19. nóvember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Fiskeldisstöðvar, 7. desember 1967

87. þing, 1966–1967

 1. Fiskeldisstöðvar, 30. nóvember 1966
 2. Húsnæðismál, 27. október 1966
 3. Uppbygging íslensks sjónvarpskerfis, 7. nóvember 1966

86. þing, 1965–1966

 1. Embættisbústaðir, 30. nóvember 1965

85. þing, 1964–1965

 1. Síldarflutningar og síldarlöndun, 7. desember 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Endurskoðun raforkulaga, 2. desember 1963
 2. Tryggingarsjóður landbúnaðarins, 17. október 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Endurskoðun raforkulaga, 26. febrúar 1963
 2. Upphitun húsa, 6. nóvember 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Átta stunda vinnudagur verkafólks, 27. nóvember 1961

81. þing, 1960–1961

 1. Niðurlagningar- og niðursuðuiðnaður síldar, 9. nóvember 1960

78. þing, 1958–1959

 1. Fiskileitartækjanámskeið, 23. október 1958
 2. Niðursuðuverksmiðja á Akureyri, 5. nóvember 1958

76. þing, 1956–1957

 1. Byggingar hraðfrystihúsa, 9. nóvember 1956

Meðflutningsmaður

101. þing, 1979

 1. Kannanir á tekjuskiptingu og launakjörum, 15. október 1979

93. þing, 1972–1973

 1. Kavíarverksmiðja á Norðausturlandi, 1. nóvember 1972
 2. Kosningar til Alþingis, 16. október 1972
 3. Raforkuöflunarleiðir fyrir Norðlendinga (athugun á), 5. apríl 1973

92. þing, 1971–1972

 1. Efni í olíumöl, 8. febrúar 1972
 2. Hafnarskilyrði í Kelduhverfi, 2. mars 1972
 3. Uppbygging þjóðvegakerfisins, 11. desember 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Endurskoðun á starfsháttum utanríkisþjónustunnar, 26. mars 1971
 2. Landhelgismál, 24. mars 1971
 3. Leiðrétting á vaxtabyrði lána úr Byggingasjóði ríkisins, 1. apríl 1971

90. þing, 1969–1970

 1. Hótelskóli, 28. apríl 1970
 2. Vetrarorlof, 24. mars 1970

89. þing, 1968–1969

 1. Afurðalán, 18. nóvember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Ráðstafanir vegna hafíshættu, 1. apríl 1968
 2. Strandferðir norðanlands, 11. mars 1968

86. þing, 1965–1966

 1. Dreifing framkvæmdavalds, 26. október 1965
 2. Garðyrkjuskóli á Akureyri, 16. nóvember 1965
 3. Klak- og eldisstöð fyrir laxfiska, 15. nóvember 1965
 4. Löndun erlendra fiskiskipa í íslenskum höfnum, 30. mars 1966

85. þing, 1964–1965

 1. Garðyrkjuskóli á Akureyri, 11. febrúar 1965
 2. Klak- og eldisstöðvar fyrir laxfiska, 25. mars 1965
 3. Uppsögn varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjanna, 30. apríl 1965

84. þing, 1963–1964

 1. Efling útflutningsiðnaðar, 25. nóvember 1963
 2. Fóðuriðnaðarverksmiðjur, 20. febrúar 1964
 3. Rannsóknarnefnd til rannsóknar á verðbréfa- og víxlakaupum, 24. október 1963
 4. Vantraust á ríkisstjórnina, 31. október 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Hafnarskilyrði í Kelduhverfi, 29. mars 1963
 2. Jarðhitarannsóknir á Norðurlandi eystra, 15. nóvember 1962
 3. Smíði fiskiskipa innanlands, 5. febrúar 1963
 4. Tryggingarsjóður landbúnaðarins, 25. febrúar 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Bankaútibú á Húsavík, 14. nóvember 1961
 2. Hveraorka, 22. nóvember 1961
 3. Kísilgúrverksmiðja við Mývatn, 23. október 1961
 4. Smíði fiskiskipa innanlands, 26. mars 1962
 5. Upphitun húsa, 23. nóvember 1961

81. þing, 1960–1961

 1. Hlutleysi Íslands, 24. október 1960
 2. Rafvæðing Norðausturlands, 20. desember 1960
 3. Reiðvegir, 13. desember 1960
 4. Virkjun Jökulsár á Fjöllum til stóriðju, 11. nóvember 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Klak- og eldisstöð fyrir lax og silung, 24. mars 1960
 2. Landsútsvör, 29. mars 1960
 3. Úrsögn Íslands úr Atlantshafsbandalaginu, 13. maí 1960

79. þing, 1959

 1. Stjórnarskrárnefnd, 27. júlí 1959

78. þing, 1958–1959

 1. Aðbúnaður fanga, 29. október 1958
 2. Milliþinganefnd um öryrkjamál, 9. apríl 1959
 3. Uppsögn varnarsamningsins, 21. janúar 1959

77. þing, 1957–1958

 1. Olíueinkasala ríkisins, 15. nóvember 1957
 2. Tekjustofnar sveitarfélaga, 23. maí 1958