Sigurður Ingi Jóhannsson: þingsályktunartillögur

1. flutningsmaður

154. þing, 2023–2024

 1. Húsnæðisstefna fyrir árin 2024--2038 ásamt fimm ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2024--2028, 20. nóvember 2023
 2. Landsskipulagsstefna fyrir árin 2024--2038 ásamt fimm ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2024--2028, 24. nóvember 2023
 3. Samgönguáætlun fyrir árin 2024--2038 ásamt fimm ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2024--2028, 6. október 2023
 4. Stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2024--2038 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2024--2028, 14. september 2023

153. þing, 2022–2023

 1. Stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2024--2038 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2024--2028, 23. maí 2023

152. þing, 2021–2022

 1. Stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022--2036, 1. apríl 2022

151. þing, 2020–2021

 1. Stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022-2036, 6. júlí 2021

150. þing, 2019–2020

 1. Fimm ára samgönguáætlun 2020--2024, 30. nóvember 2019
 2. Samgönguáætlun fyrir árin 2020--2034, 30. nóvember 2019
 3. Stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019--2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019--2023, 24. september 2019

149. þing, 2018–2019

 1. Fimm ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2019--2023, 27. nóvember 2018
 2. Fimm ára samgönguáætlun 2019--2023, 27. september 2018
 3. Samgönguáætlun 2019--2033, 27. september 2018
 4. Stefna í fjarskiptum fyrir árin 2019--2033, 27. nóvember 2018

148. þing, 2017–2018

 1. Stefnumótandi byggðaáætlun 2018--2024, 6. apríl 2018

146. þing, 2016–2017

 1. Frestun á fundum Alþingis, 22. desember 2016
 2. Landsvirkjun, 2. maí 2017
 3. Lýðheilsuskattur, 24. maí 2017
 4. Vextir og gengi krónunnar, 1. mars 2017

145. þing, 2015–2016

 1. Aldarafmæli sjálfstæðis og fullveldis Íslands, 12. október 2016
 2. Frestun á fundum Alþingis, 1. júní 2016
 3. Frestun á fundum Alþingis, 8. júní 2016
 4. Frestun á fundum Alþingis, 12. október 2016

144. þing, 2014–2015

 1. Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla, 29. maí 2015
 2. Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (Hvammsvirkjun) , 9. október 2014

143. þing, 2013–2014

 1. Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (Hvammsvirkjun) , 31. mars 2014
 2. Stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017, 20. desember 2013

141. þing, 2012–2013

 1. Efling íslenska geitfjárstofnsins, 19. mars 2013
 2. Hagavatnsvirkjun, 14. september 2012
 3. Skattafsláttur vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnu, 14. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Hagavatnsvirkjun, 1. mars 2012
 2. Skattafsláttur vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnu, 21. mars 2012
 3. Útgáfa virkjanaleyfa, 2. febrúar 2012

139. þing, 2010–2011

 1. Framtíðarstefna í sjávarútvegsmálum, 7. júní 2011

138. þing, 2009–2010

 1. Ferjusiglingar frá Bretlandseyjum til og frá Vestmannaeyjum, 31. mars 2010
 2. Hvatningarverkefni til að efla innlenda framleiðslu, 31. mars 2010
 3. Lækkun rafmagnskostnaðar garðyrkjubænda, 16. nóvember 2009

Meðflutningsmaður

153. þing, 2022–2023

 1. Kaup á færanlegu neyðarsjúkrahúsi fyrir Úkraínu, 15. maí 2023

149. þing, 2018–2019

 1. Jafnréttissjóður Íslands, 20. febrúar 2019

148. þing, 2017–2018

 1. Verkefni í tilefni af 100 ára fullveldisafmæli Íslands í þágu barna og ungmenna og rannsókna er stuðli að sjálfbærni auðlinda hafsins, 13. júlí 2018

147. þing, 2017

 1. Alexandersflugvöllur sem varaflugvöll fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur- og Akureyrarflugvöll, 26. september 2017
 2. Auðlindir og auðlindagjöld, 26. september 2017
 3. Mótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðir, 26. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Auðlindir og auðlindagjöld, 15. maí 2017
 2. Fjarnám á háskólastigi, 23. maí 2017
 3. Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar, 9. febrúar 2017
 4. Heilbrigðisáætlun, 24. janúar 2017
 5. Lausn á undanskotum frá gjaldþrota fyrirtækjum, 31. mars 2017
 6. Millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll, 2. mars 2017
 7. Mótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðir, 31. mars 2017
 8. Mótun klasastefnu, 24. febrúar 2017
 9. Náttúrustofur, 23. maí 2017
 10. Opnun neyðarbrautarinnar á Reykjavíkurflugvelli, 23. febrúar 2017
 11. Upptaka samræmdrar vísitölu neysluverðs, 24. janúar 2017
 12. Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallar, 31. mars 2017

141. þing, 2012–2013

 1. 100 ára afmæli kosningarréttar íslenskra kvenna 19. júní 2015, 29. janúar 2013
 2. Aðgengi að hverasvæðinu við Geysi, 5. nóvember 2012
 3. Aðskilnaður viðskiptabanka og fjárfestingarbanka, 11. október 2012
 4. Aukin áhrif Íslands á ákvarðanir á vettvangi Evrópusamstarfs, 14. september 2012
 5. Aukin fræðsla í skólum um skaðsemi áfengis, 5. nóvember 2012
 6. Aukin matvælaframleiðsla á Íslandi, 4. mars 2013
 7. Byggðastefna fyrir allt landið, 13. september 2012
 8. Fornleifarannsóknir í Árnesi og við fossinn Búða, norðan Þjórsár, 5. nóvember 2012
 9. Forvarnastarf vegna krabbameins í blöðruhálskirtli, 6. nóvember 2012
 10. Forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu, 13. september 2012
 11. Framkvæmdir við Hornafjarðarfljót samkvæmt samgönguáætlun, 30. nóvember 2012
 12. Frádráttur á tekjuskatti vegna afborgana af fasteignalánum einstaklinga, 18. september 2012
 13. Fuglaskoðunarstöð í Garði, 5. nóvember 2012
 14. Gerð lista- og náttúrugarðs fyrir blinda og aðra skynhefta, 5. nóvember 2012
 15. Heilbrigðisþjónusta í heimabyggð, 14. september 2012
 16. Innsiglingin í Grindavíkurhöfn, 5. nóvember 2012
 17. Íslandssögukennsla í framhaldsskólum (aukið vægi í námskrám), 5. nóvember 2012
 18. Jöfnun húshitunarkostnaðar og flutningskostnaðar á raforku á landsvísu, 14. september 2012
 19. Líkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjum, 5. nóvember 2012
 20. Ljóðakennsla og skólasöngur, 5. nóvember 2012
 21. Millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll, 25. september 2012
 22. Mótun stefnu um fæðuöryggi Íslands, 9. október 2012
 23. Netverk náttúruminjasafna, 30. nóvember 2012
 24. Ný Vestmannaeyjaferja, 5. nóvember 2012
 25. Prófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræða, 5. nóvember 2012
 26. Prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímsson, 5. nóvember 2012
 27. Rannsókn á athöfnum þingmanna í tengslum við búsáhaldabyltinguna í janúar 2009, 13. september 2012
 28. Rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku á Íslandi, 14. september 2012
 29. Réttur barna til að vita um uppruna sinn, 5. nóvember 2012
 30. Samanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsins, 5. nóvember 2012
 31. Samstarf við Færeyjar og Grænland um málefni norðurslóða, 19. mars 2013
 32. Samstarf við Færeyjar og Grænland um námskeið fyrir rithöfunda, 19. mars 2013
 33. Skilgreining auðlinda, 13. september 2012
 34. Skipasafn Íslands í Reykjanesbæ, 5. nóvember 2012
 35. Snjómokstur í Árneshreppi, 13. september 2012
 36. Sókn í atvinnumálum, 13. september 2012
 37. Stjórnsýsludómstóll og úrskurðarnefndir, 4. desember 2012
 38. Stofnun íslenskrar handverksdeildar í Listaháskóla Íslands, 5. nóvember 2012
 39. Tjón af völdum gróðurelda, 16. október 2012
 40. Undirbúningur að hönnun og stækkun Þorlákshafnar, 5. nóvember 2012
 41. Uppbygging Náttúrugripasafns Íslands á Selfossi, 5. nóvember 2012
 42. Úttekt á aðgengi sjómanna að þjónustustarfsemi opinberra aðila, 5. nóvember 2012
 43. Úttekt á áhrifum Schengen-samstarfsins, 5. nóvember 2012
 44. Vefmyndasafn Íslands, 5. nóvember 2012
 45. Vinnuhópur um vöruflutninga, 5. nóvember 2012
 46. Þjónusta Heilbrigðisstofnunarinnar Vestmannaeyjum, 28. nóvember 2012
 47. Ætlað samþykki við líffæragjafir, 13. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Aðgengi að hverasvæðinu við Geysi, 11. október 2011
 2. Aðskilnaður viðskiptabanka og fjárfestingarbanka, 15. mars 2012
 3. Aukin áhrif Íslands á mótun og töku ákvarðana á vettvangi Evrópusamstarfs, 29. febrúar 2012
 4. Aukin fræðsla í skólum um skaðsemi áfengis, 6. október 2011
 5. Bann við skipulagðri glæpastarfsemi, 27. mars 2012
 6. Breytingar á skattkerfi til að styrkja íslenskan hugverkaiðnað, 10. maí 2012
 7. Byggðastefna fyrir allt landið, 21. mars 2012
 8. Efling græna hagkerfisins á Íslandi, 6. október 2011
 9. Endurskoðun laga og reglugerða um kaup erlendra aðila á jörðum á Íslandi, 2. desember 2011
 10. Fagleg úttekt á réttargeðdeildinni að Sogni í Ölfusi, 28. nóvember 2011
 11. Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar, 3. október 2011
 12. Fornleifarannsóknir í Árnesi og við fossinn Búða, norðan Þjórsár, 11. október 2011
 13. Forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu, 4. október 2011
 14. Fuglaskoðunarstöð í Garði, 11. október 2011
 15. Gerð lista- og náttúrugarðs fyrir blinda og aðra skynhefta, 11. október 2011
 16. Grundvallarskilgreiningar löggæslu á Íslandi og gerð löggæsluáætlunar fyrir Ísland, 4. október 2011
 17. Heilbrigðisþjónusta í heimabyggð, 17. október 2011
 18. Innflutningur íbúa vestnorrænu landanna á matvöru, 1. nóvember 2011
 19. Innsiglingin í Grindavíkurhöfn, 17. október 2011
 20. Íslandssögukennsla í framhaldsskólum (aukið vægi í námskrám), 11. október 2011
 21. Jöfnun húshitunarkostnaðar og flutningskostnaðar á raforku á landsvísu, 3. apríl 2012
 22. Líkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjum, 11. október 2011
 23. Ljóðakennsla og skólasöngur, 6. október 2011
 24. Lækkun húshitunarkostnaðar, 1. nóvember 2011
 25. Málshöfðun á hendur breska ríkinu fyrir viðeigandi dómstól vegna beitingar hryðjuverkalaga, 5. október 2011
 26. Ný Vestmannaeyjaferja, 29. nóvember 2011
 27. Prófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræða, 11. október 2011
 28. Prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímsson, 11. október 2011
 29. Rannsókn á athöfnum þingmanna í tengslum við búsáhaldabyltinguna í janúar 2009, 5. október 2011
 30. Rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku á Íslandi, 5. október 2011
 31. Ráðstefna um tónlistarhefðir vestnorrænu landanna, 1. nóvember 2011
 32. Samanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsins, 11. október 2011
 33. Skilgreining auðlinda, 6. október 2011
 34. Skilgreining á sameiginlegum hagsmunum Vestur-Norðurlanda, 1. nóvember 2011
 35. Skipan sannleiksnefndar til rannsóknar á málsmeðferð Guðmundar- og Geirfinnsmála, 4. október 2011
 36. Skipasafn Íslands í Reykjanesbæ, 6. október 2011
 37. Snjómokstur í Árneshreppi, 12. mars 2012
 38. Sókn í atvinnumálum, 11. október 2011
 39. Stofnun íslenskrar handverksdeildar í Listaháskóla Íslands, 11. október 2011
 40. Stöðugleiki í efnahagsmálum, 3. október 2011
 41. Umskipunarhöfn á Íslandi vegna siglinga á norðurslóðum, 31. mars 2012
 42. Undirbúningur að hönnun og stækkun Þorlákshafnar, 11. október 2011
 43. Uppbygging Náttúrugripasafns Íslands á Selfossi, 11. október 2011
 44. Úttekt á aðgengi sjómanna að þjónustustarfsemi opinberra aðila, 11. október 2011
 45. Úttekt á áhrifum Schengen-samstarfsins, 6. október 2011
 46. Vefmyndasafn Íslands, 17. október 2011
 47. Vestnorrænt samstarf á sviði kvikmynda- og sjónvarpsþáttagerðar, 1. nóvember 2011
 48. Vestnorrænt samstarf um listamannagistingu, 1. nóvember 2011
 49. Vestnorrænt samstarf um meðferð á endurvinnanlegu brotajárni, 1. nóvember 2011
 50. Vinnuhópur um vöruflutninga, 6. október 2011
 51. Ætlað samþykki við líffæragjafir, 30. janúar 2012

139. þing, 2010–2011

 1. Aðgengi að hverasvæðinu við Geysi, 25. nóvember 2010
 2. Athugun á fyrirkomulagi fraktflutninga við austurströnd Grænlands, 1. febrúar 2011
 3. Aukin fræðsla í skólum um skaðsemi áfengis, 25. nóvember 2010
 4. Efling samgangna milli Vestur-Norðurlanda, 2. febrúar 2011
 5. Efnahagsáætlun sem tryggir velferð án aðstoðar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, 30. nóvember 2010
 6. Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar, 17. febrúar 2011
 7. Fornleifarannsóknir í Árnesi og við fossinn Búða, norðan Þjórsár, 25. nóvember 2010
 8. Forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu, 14. febrúar 2011
 9. Framkvæmdaátak í vegamálum á árunum 2011--2013, 23. mars 2011
 10. Fuglaskoðunarstöð í Garði, 25. nóvember 2010
 11. Gerð lista- og náttúrugarðs fyrir blinda og aðra skynhefta, 25. nóvember 2010
 12. Grundvallarskilgreiningar löggæslu á Íslandi og gerð löggæsluáætlunar fyrir Ísland, 30. maí 2011
 13. Hámarksmagn transfitusýra í matvælum, 4. október 2010
 14. Höfuðborg Íslands, 1. febrúar 2011
 15. Innsiglingin í Grindavíkurhöfn, 9. desember 2010
 16. Íslandssögukennsla í framhaldsskólum, 25. nóvember 2010
 17. Lausn á bráðavanda hjálparstofnana, 30. nóvember 2010
 18. Líkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjum, 9. desember 2010
 19. Ljóðakennsla og skólasöngur, 25. nóvember 2010
 20. Lækkun húshitunarkostnaðar, 27. janúar 2011
 21. Mat á skilaverði eignasafns Landsbanka Íslands hf., 3. mars 2011
 22. Málshöfðun á hendur breska ríkinu fyrir alþjóðlegum dómstól vegna beitingar hryðjuverkalaga, 18. nóvember 2010
 23. Pólitískar ráðningar í stjórnsýslunni, 7. apríl 2011
 24. Prófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræða, 9. desember 2010
 25. Prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímsson, 9. desember 2010
 26. Rannsókn á athöfnum þingmanna í tengslum við búsáhaldabyltinguna í janúar 2009, 16. nóvember 2010
 27. Rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku á Íslandi, 31. mars 2011
 28. Samanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsins, 25. nóvember 2010
 29. Samvinna milli ríkissjónvarpsstöðva vestnorrænu ríkjanna, 2. febrúar 2011
 30. Samvinna milli vestnorrænu ríkjanna um stjórn veiða úr sameiginlegum fiskstofnum, 2. febrúar 2011
 31. Samvinnuráð um þjóðarsátt, 15. október 2010
 32. Seinkun klukkunnar og bjartari morgnar, 14. desember 2010
 33. Skilgreining auðlinda, 7. apríl 2011
 34. Skipasafn Íslands í Reykjanesbæ, 25. nóvember 2010
 35. Sókn í atvinnumálum, 20. maí 2011
 36. Stofnun íslenskrar handverksdeildar í Listaháskóla Íslands, 25. nóvember 2010
 37. Stofnun vestnorræns sögu- og samfélagsseturs, 2. febrúar 2011
 38. Stækkun Þorlákshafnar, 9. desember 2010
 39. Uppbygging Náttúrugripasafns Íslands á Selfossi, 25. nóvember 2010
 40. Úttekt á aðgengi sjómanna að þjónustustarfsemi opinberra aðila, 25. nóvember 2010
 41. Úttekt á áhrifum Schengen-samstarfsins, 25. nóvember 2010
 42. Úttekt á öryggisútbúnaði Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs, 25. nóvember 2010
 43. Vefmyndasafn Íslands, 9. desember 2010
 44. Vestnorrænt samstarf til að bæta aðstæður einstæðra foreldra á Vestur-Norðurlöndum, 1. febrúar 2011
 45. Vinnuhópur um vöruflutninga, 25. nóvember 2010

138. þing, 2009–2010

 1. Afgerandi lagaleg sérstaða Íslands varðandi tjáningar- og upplýsingafrelsi, 18. febrúar 2010
 2. Afskriftir af höfuðstól lána íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækja, 13. október 2009
 3. Afturköllun á ákvörðun umhverfisráðherra um Suðvesturlínu, 13. október 2009
 4. Árlegur vestnorrænn dagur, 7. desember 2009
 5. Efling græna hagkerfisins, 31. mars 2010
 6. Göngubrú yfir Ölfusá við Selfoss, 23. október 2009
 7. Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum, 5. október 2009
 8. Hámarksmagn transfitusýra í matvælum, 5. október 2009
 9. Innsiglingin í Grindavíkurhöfn, 31. mars 2010
 10. Líkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjum, 31. mars 2010
 11. Málefni aldraðra á Vestur-Norðurlöndum, 7. desember 2009
 12. Málshöfðun gegn ráðherrum, 11. september 2010
 13. Prófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræða, 31. mars 2010
 14. Prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímsson, 31. mars 2010
 15. Samkomulag milli Íslands og Grænlands um skipti á útsendum sendifulltrúum, 7. desember 2009
 16. Samvinna um nám og starfsþjálfun fyrir ungt fólk á Vestur-Norðurlöndum, 7. desember 2009
 17. Samvinnuráð um þjóðarsátt, 11. júní 2010
 18. Skipan rannsóknarnefndar um aðdraganda ákvörðunar um stuðning Íslands við innrásina í Írak, 4. febrúar 2010
 19. Skipun starfshóps um ofbeldi maka gegn konum frá löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins, 16. desember 2009
 20. Skýrsla sjávarútvegsráðherra Vestur-Norðurlanda um formlega samvinnu landanna á sviði sjávarútvegs, 7. desember 2009
 21. Stækkun Þorlákshafnar, 31. mars 2010
 22. Vefmyndasafn Íslands, 31. mars 2010
 23. Vestnorræn nemendaskipti milli menntastofnana á framhaldsskólastigi, 7. desember 2009
 24. Vestnorrænt tilraunaverkefni á sviði fjarkennslu á háskólastigi, 7. desember 2009
 25. Yfirlýsing um fyrningu aflaheimilda, 5. október 2009
 26. Þjóðaratkvæðagreiðsla um ríkisábyrgð á skuldbindingum Landsbankans vegna Icesave-reikninganna, 21. desember 2009
 27. Þjónusta Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja, 19. október 2009

137. þing, 2009

 1. Afskriftir af höfuðstóli lána íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækja, 27. maí 2009
 2. Endurreisn íslensku bankanna, 15. júlí 2009
 3. Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum, 19. maí 2009
 4. Undirbúningur mögulegrar umsóknar um aðild að Evrópusambandinu, 28. maí 2009
 5. Yfirlýsing um fyrningu aflaheimilda, 19. júní 2009
 6. Þjóðaratkvæðagreiðsla um ríkisábyrgð á skuldbindingum Landsbankans vegna Icesave-reikninganna, 26. júní 2009