152. löggjafarþing — 28. fundur,  27. jan. 2022.

sóttvarnir og takmarkanir á daglegt líf í bólusettu samfélagi.

[11:53]
Horfa

Helga Vala Helgadóttir (Sf):

Virðulegur forseti. Við í Samfylkingunni styðjum það að þingið komi betur að málum. Því vil ég hvetja hæstv. ráðherra til að lýsa stuðningi við mál sem Viðreisn ætlar að flytja hér í dag um að þingið þurfi að staðfesta aðgerðir. Ég reyndi mikið að koma því í gegnum þingið fyrir ári þegar við vorum að gera breytingar á sóttvarnalögum og mun styðja það. Það vakti athygli mína þegar hv. stjórnarþingmaður, Jódís Skúladóttir, lýsti því hér yfir að heilbrigðiskerfið hefði staðist prófið. Heilbrigðiskerfið stóðst prófið hvað varðar Covid. Það eru ekki mörg andlát hvað það varðar, en ég mótmæli því harðlega að heilbrigðiskerfið hafi staðist prófið þegar kemur að geðheilbrigðismálum. Hvað er verið að gera í því? Er hægt að halda því fram að heilbrigðiskerfið hafi staðist prófið þegar 13 ára gömlu barni með þrjár sjálfsvígstilraunir að baki á síðustu tíu mánuðum er vísað út af BUGL, bráðameðferð á BUGL, og inn í biðlistakerfi sem mun vara a.m.k. í næstu 10–12 mánuði? Þetta er Ísland í dag. Ríkisstjórnin er fallin á geðheilbrigðisprófinu, er fallin á prófi er varðar það að grípa almenningi á Íslandi. Það kemur ítrekað í ljós að sjálfsvígum hefur fjölgað umtalsvert. Við fáum ekki einu sinni tölurnar fyrir síðasta ár. Við erum með tölur fyrir þarsíðasta ár af því að embætti landlæknis treystir sér ekki til að birta tölur fyrr en sex mánuðum eftir áramót. Það er ekkert að frétta, virðulegur forseti, ekkert, þegar kemur að því að grípa ungmennin okkar sem sýna verulega vanlíðan þegar kemur að geðheilbrigði. Það er ekkert að frétta af því hvernig verið er að grípa almennt launafólk sem sýnir verulegan vanda þegar kemur að geðheilbrigði vegna Covid. Og það er ekkert að frétta þegar kemur að því að kanna ástand eldra fólks sem hefur meira og minna verið innilokað allt Covid-tímabilið. (Forseti hringir.) Nei, herra forseti. Heilbrigðiskerfið stóðst ekki prófið. Ríkisstjórnin féll á þessu prófi.