09.04.1921
Neðri deild: 39. fundur, 33. löggjafarþing.
Sjá dálk 179 í C-deild Alþingistíðinda. (2779)

83. mál, stofnun dócentsembættis

Brtt. 262. samþ. með 16:

2 atkv.

1. gr., svo breytt, feld með 15: 10 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: Gunn. S., H. K., Jak. M., M. J., M. K., M. P., P. Þ., Þorl. G., Þorl. J., B. J.

nei: J. A. J., J. B., J. S., J. Þ., M. G., P. J., P. O., S. St., St. St., Sv. Ó., Þorst. J., Þór. J., B. H., E. Þ., E. E.

Tveir þm. (B. Sv. og Ó. P.) fjarstaddir.