21.03.1923
Neðri deild: 25. fundur, 35. löggjafarþing.
Sjá dálk 1188 í B-deild Alþingistíðinda. (932)

91. mál, herpinótaveiði

Á 25. og 27. fundi í Nd., dagana 21. og 23. mars, var frv. tekið til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.