03.04.1923
Neðri deild: 32. fundur, 35. löggjafarþing.
Sjá dálk 1189 í B-deild Alþingistíðinda. (936)

91. mál, herpinótaveiði

Á 32. fundi í Nd., þriðjudaginn 3. apríl, var frv. tekið til 2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.