05.04.1923
Neðri deild: 34. fundur, 35. löggjafarþing.
Sjá dálk 1191 í B-deild Alþingistíðinda. (938)

91. mál, herpinótaveiði

ATKVGR.

1. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.

3 gr. samþ. með 16 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.