07.04.1923
Neðri deild: 36. fundur, 35. löggjafarþing.
Sjá dálk 1191 í B-deild Alþingistíðinda. (939)

91. mál, herpinótaveiði

Á 36. fundi í Nd., laugardaginn 7. apríl. var frv. tekið til 3. umr. (A. 160).

Enginn tók til máls.