07.04.1923
Efri deild: 34. fundur, 35. löggjafarþing.
Sjá dálk 1191 í B-deild Alþingistíðinda. (941)

91. mál, herpinótaveiði

Á 34. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 160).