10.04.1923
Efri deild: 36. fundur, 35. löggjafarþing.
Sjá dálk 1191 í B-deild Alþingistíðinda. (943)

91. mál, herpinótaveiði

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj. atkv. og til sjávarútvegsnefndar með 13 shlj. atkv.