20.04.1923
Efri deild: 44. fundur, 35. löggjafarþing.
Sjá dálk 1192 í B-deild Alþingistíðinda. (945)

91. mál, herpinótaveiði

1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.

2.–3. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.