07.04.1925
Neðri deild: 53. fundur, 37. löggjafarþing.
Sjá dálk 1105 í C-deild Alþingistíðinda. (2967)

112. mál, veiting ríkisborgararéttar

Á 53. fundi í Nd., þriðjudaginn 7. apríl, var útbýtt:

Frv. til laga um veiting ríkisborgararjettar (þmfrv., A. 313).

Frv. var aldrei á dagskrá tekið.