13.03.1926
Neðri deild: 30. fundur, 38. löggjafarþing.
Sjá dálk 1523 í B-deild Alþingistíðinda. (1099)

67. mál, veðurstofa

Á 30. fundi í Nd., laugardaginn 13. mars, var frv. tekið til 1. umr.

Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði með 23 shlj. atkv., að það mætti taka til meðferðar.