13.03.1926
Neðri deild: 30. fundur, 38. löggjafarþing.
Sjá dálk 1532 í B-deild Alþingistíðinda. (1105)

67. mál, veðurstofa

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 23 shlj. atkv.