19.03.1926
Neðri deild: 35. fundur, 38. löggjafarþing.
Sjá dálk 1532 í B-deild Alþingistíðinda. (1106)

67. mál, veðurstofa

Á 35. og 36. fundi í Nd., dagana 19. og 20. mars, var frv. tekið til 2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.