24.03.1926
Neðri deild: 39. fundur, 38. löggjafarþing.
Sjá dálk 1535 í B-deild Alþingistíðinda. (1111)

67. mál, veðurstofa

Á 39. fundi í Nd., miðvikudaginn 24. mars, var frv. tekið til 3. umr. (A. 194).

Enginn tók til máls.