08.04.1926
Efri deild: 45. fundur, 38. löggjafarþing.
Sjá dálk 1545 í B-deild Alþingistíðinda. (1120)

67. mál, veðurstofa

Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. sem lög frá Alþingi (A. 300).