03.03.1926
Neðri deild: 19. fundur, 38. löggjafarþing.
Sjá dálk 1559 í B-deild Alþingistíðinda. (1156)

50. mál, almennur ellistyrkur

Á 19. fundi í Nd., miðvikudaginn 3. mars, var útbýtt:

Frv. til laga um breyting á lögum nr. 17, 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk (þmfrv. A. 86).