10.03.1926
Neðri deild: 27. fundur, 38. löggjafarþing.
Sjá dálk 1560 í B-deild Alþingistíðinda. (1160)

50. mál, almennur ellistyrkur

Frvgr. samþ. með 17 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.