12.03.1926
Neðri deild: 29. fundur, 38. löggjafarþing.
Sjá dálk 1560 í B-deild Alþingistíðinda. (1162)

50. mál, almennur ellistyrkur

Frv. samþ. með 16 shlj. atkv. og afgr. til Ed.