06.04.1926
Efri deild: 43. fundur, 38. löggjafarþing.
Sjá dálk 1561 í B-deild Alþingistíðinda. (1167)

50. mál, almennur ellistyrkur

Brtt. 260 (ný frvgr.) samþ. með 11 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.