10.05.1929
Neðri deild: 65. fundur, 41. löggjafarþing.
Sjá dálk 1546 í C-deild Alþingistíðinda. (3095)

68. mál, háskólakennarar

Á 65. fundi í Nd., 10. maí, var frv. tekið til 3. umr. (A. 557).

Enginn tók til máls.