10.05.1929
Efri deild: 65. fundur, 41. löggjafarþing.
Sjá dálk 1546 í C-deild Alþingistíðinda. (3097)

68. mál, háskólakennarar

Á 65. fundi í Ed., 10. maí, var frv. útbýtt eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 557).