11.05.1929
Efri deild: 66. fundur, 41. löggjafarþing.
Sjá dálk 1547 í C-deild Alþingistíðinda. (3100)

68. mál, háskólakennarar

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 8 shlj. atkv. og til fjhn. með 8 shlj. atkv.