15.04.1930
Sameinað þing: 8. fundur, 42. löggjafarþing.
Sjá dálk 139 í D-deild Alþingistíðinda. (3436)

327. mál, lóðir undir þjóðhýsi

Brtt. 559 samþ. með 22:13 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: HV, IngB, IP, JAJ, JörB, LH, MJ, SE, SÁÓ, SvÓ, TrÞ, ÞorlJ, BSv, BSt, EÁ, EF, GO, GunnS, HStef, HJ, HG, ÁÁ.

nei: IHB, JJós, JóhJóh, JónJ, JS, JÞ, JKr, MG, ÓTh, PH, PO, , HSteins. Sjö þm. (JBald, JÓl, JónasJ, MT, BK, EJ, HK) fjarstaddir.

Vatill. 510, svo breytt, felld með 19:16 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu já: JörB, LH, SE, SÁÓ, SvÓ, TrÞ, ÞorlJ,

BSv, BSt, EF, GunnS, HJ, HG, HV, IngB, IP.

nei: JóhJóh, JAJ, JónJ, JS, JÞ, JKr, MG, MJ, ÓTh, PH, PO, , EÁ, , HStef, HSteins, IHB, JJós, ÁÁ.

Sjö þm. (JBald, JÓl, JónasJ, MT, BK, EJ, HK) fjarstaddir.

Till. samþ. með 25:10 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: JóhJóh, JAJ, JörB, LH, MG, MJ, ÓTh, PH, SE, SÁÓ, SvÓ, TrÞ, ÞorlJ, BSv, BSt, EF, , GunnS, HStef, HJ, HG, HV, IngB, IP, ÁÁ.

nei: JónJ, JS, JÞ, JKr, PO, , EÁ, HSteins, IHB, JJós.

Sjö þm. (JBald, JÓl, JónasJ, MT, BK, EJ, HK) fjarstaddir.

Till. afgr. sem ályktun Alþingis ( A. 561).

Þingmenn 42. þings