11.01.1943
Efri deild: 28. fundur, 61. löggjafarþing.
Sjá dálk 852 í B-deild Alþingistíðinda. (1173)

74. mál, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með I2 shlj. atkv. og til fjhn. með 11 shlj. atkv.