28.01.1943
Efri deild: 43. fundur, 61. löggjafarþing.
Sjá dálk 853 í B-deild Alþingistíðinda. (1178)

74. mál, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands

Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. sem lög frá Alþingi (A. 289).