17.12.1953
Efri deild: 38. fundur, 73. löggjafarþing.
Sjá dálk 1315 í B-deild Alþingistíðinda. (1437)

128. mál, verðlagsskrár

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til allshn. með 9 shlj. atkv.