08.04.1968
Efri deild: 84. fundur, 88. löggjafarþing.
Sjá dálk 1220 í B-deild Alþingistíðinda. (1073)

157. mál, Félagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslands

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 14 shlj. atkv. og til menntmn. með 14 shlj. atkv.