01.02.1968
Efri deild: 48. fundur, 88. löggjafarþing.
Sjá dálk 732 í B-deild Alþingistíðinda. (595)

92. mál, heimild til að veita Hans Samúelssyni stýrimannsskírteini

1. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 14 shlj. atkv.