15.02.1968
Neðri deild: 62. fundur, 88. löggjafarþing.
Sjá dálk 733 í B-deild Alþingistíðinda. (602)

92. mál, heimild til að veita Hans Samúelssyni stýrimannsskírteini

1. gr. samþ. með 26 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 26 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 26 shlj. atkv.