19.02.1968
Neðri deild: 63. fundur, 88. löggjafarþing.
Sjá dálk 986 í B-deild Alþingistíðinda. (846)

137. mál, dráttarbrautir og skipasmíðastöðvar

Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr. sem lög frá Alþingi (A. 472).