22.02.1968
Neðri deild: 65. fundur, 88. löggjafarþing.
Sjá dálk 988 í B-deild Alþingistíðinda. (849)

137. mál, dráttarbrautir og skipasmíðastöðvar

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 31 shlj. atkv. og til fjhn. með 26 shlj. atkv.