25.03.1968
Efri deild: 74. fundur, 88. löggjafarþing.
Sjá dálk 991 í B-deild Alþingistíðinda. (857)

137. mál, dráttarbrautir og skipasmíðastöðvar

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 16 shlj. atkv. og til fjhn. með 16 shlj. atkv.