29.03.1968
Efri deild: 77. fundur, 88. löggjafarþing.
Sjá dálk 993 í B-deild Alþingistíðinda. (862)

137. mál, dráttarbrautir og skipasmíðastöðvar

1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr, með 18 shlj. atkv.