04.03.1983
Neðri deild: 51. fundur, 105. löggjafarþing.
Sjá dálk 2525 í B-deild Alþingistíðinda. (2347)

149. mál, kaupstaðarréttindi til handa Ólafsvíkurhreppi

1. gr. samþ. með 24 shlj. atkv.

Brtt. 459 (ný 2. gr.) samþ. með 24 shlj. atkv.

3.–5. gr. samþ. með 24 shlj. atkv.

Ákvæði til bráðabirgða samþ. með 24 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 26 shlj. atkv.