07.03.1983
Efri deild: 58. fundur, 105. löggjafarþing.
Sjá dálk 2577 í B-deild Alþingistíðinda. (2431)

149. mál, kaupstaðarréttindi til handa Ólafsvíkurhreppi

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. og til félmn. með 12 shlj. atkv.