09.03.1983
Efri deild: 62. fundur, 105. löggjafarþing.
Sjá dálk 2749 í B-deild Alþingistíðinda. (2601)

149. mál, kaupstaðarréttindi til handa Ólafsvíkurhreppi

1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.

3.–5. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.

Ákvæði til bráðabirgða samþ. með 14 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 14 shlj. atkv.