03.12.1987
Sameinað þing: 25. fundur, 110. löggjafarþing.
Sjá dálk 1422 í B-deild Alþingistíðinda. (1002)

Skrifleg svör við fyrirspurnum

Forseti (Þorv. Garðar Kristjánsson):

Það var tilkynnt hér áðan í upphafi fundar að hæstv. fjmrh. bæði um fjarvistarleyfi. Hann er því ekki hér viðstaddur. Forseti leggur til að það verði lokið núna umræðum um þetta mál sem hv. 7. þm. Reykv. hefur hér talfært og það má taka upp þegar hæstv. fjmrh. er viðstaddur. Forseti mun vekja athygli hæstv. fjmrh. á því sem hér hefur komið fram.