18.04.1988
Sameinað þing: 70. fundur, 110. löggjafarþing.
Sjá dálk 6520 í B-deild Alþingistíðinda. (4521)

Óvissa um ráðningu kennara

Forseti (Þorv. Garðar Kristjánsson):

Farið hefur verið fram á utandagskrárumræður um óvissu um ráðningu kennara næsta skólaár. Það verður orðið við þessum óskum og umræðan fer nú þegar fram skv. 1. mgr. 32. gr. þingskapa.