10.10.1987
Sameinað þing: 1. fundur, 110. löggjafarþing.
Sjá dálk 4 í B-deild Alþingistíðinda. (5)

Rannsókn kjörbréfa

Aldursforseti (Stefán Valgeirsson):

Samkv. 1. gr. þingskapa skal nú prófa kjörbréf og kosningu nýkjörinna þingmanna og varaþingmanna. Ber að skipa þingmönnum eftir hlutkesti í þrjár jafnar deildir. Sá háttur mun hafður á að um leið og nafn þingmanns er lesið mun skrifari draga miða er segir til um kjördeild þingmannsins.

Þessu næst skiptust þingmenn í kjördeildir og urðu í:

1. kjördeild:

AG, ÁrnG, BÍG, DS, EH, EgJ, EG, GHG, HÁ, JE, JBH, JónS, KE, MF, MálmS, ÓE, RA, SV, StH, SvG, ÞÞ.

2. kjördeild:

AS, EKJ, FÞ, FrS, GHH, GGÞ, GuðnÁ, GHelg, HBI, JóhS, JúlS, KJóh, KH, MÁM, ÓÞG, PJ, SkA, StG, SJS, SvH, VS.

3. kjördeild:

AðB, GeirG, GuðmÁ, GB, GA, HG, HJ, IBA, JHelg, JK, JSS, KSG, KP, MB, ÓÞÞ, PP, RH, SalÞ, SighB, ÞP, ÞK.