28.07.1915
Neðri deild: 18. fundur, 26. löggjafarþing.
Sjá dálk 1410 í B-deild Alþingistíðinda. (2182)

44. mál, fuglafriðun

ATKVGR.:

Frumvarpinu vísað til 2. umr. með 16:3 atkv.