30.07.1915
Neðri deild: 20. fundur, 26. löggjafarþing.
Sjá dálk 1410 í B-deild Alþingistíðinda. (2183)

44. mál, fuglafriðun

Á 20. fundi í Nd., föstudaginn 30. júlí, var frumv. tekið til 2. umr.

Forseti tók frumv. út af dagskrá.

Á 23. fundi í Nd., þriðjudaginn 3. ágúst, var frumv. aftur tekið til 2. umr. (A. 87, n. 89, 124).