03.08.1915
Neðri deild: 23. fundur, 26. löggjafarþing.
Sjá dálk 1411 í B-deild Alþingistíðinda. (2185)

44. mál, fuglafriðun

ATKVGR.:

1. gr. frumv. samþ. með 18:6 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já :

nei :

Eggert Pálsson,

Einar Jónsson,

Bened. Sveinsson,

Guðm. Eggerz,

Einar Arnórsson,

Jóhann Eyjólfsson,

Hannes Hafstein,

Sigurður Eggerz,

Jón Jónsson,

Sig. Sigurðsson,

Jón Magnússon,

Skúli Thoroddsen.

Magnús Kristjánss.,

Matth. Ólafsson,

Pjetur Jónsson,

Sig. Gunnarsson,

Sveinn Björnsson,

Þorleifur Jónsson.

Þór. Benediktsson.

Björn Hallsson, Björn Kristjánsson, Guðm. Hannesson, Hjörtur Snorrason og Stefán Stefánsson greiddu ekki atkv., og töldust til meiri hlutana.

Einn þingmaður fjarataddur.

2. gr. frumv. samþykt 14:3 atkv. 3. gr. samþ. með 13:3 atkv.

Viðaukatillaga 124 (ný 4. gr.) samþ. með 17:1 atkv.

4. gr. (verður 5. gr.) samþ. með 17:1 atkv.

Fyrirsögn talin samþ. án atkvgr.

Frumv. vísað til 3. umr. með 19:3 atkvæðum.