09.08.1915
Efri deild: 27. fundur, 26. löggjafarþing.
Sjá dálk 722 í B-deild Alþingistíðinda. (827)

44. mál, fuglafriðun

ATKVGR.:

Felt að vísa frv. til 2. umr. með 6:6 atkv.

Frv. þar með

fallið