27.02.1941
Efri deild: 9. fundur, 56. löggjafarþing.
Sjá dálk 227 í B-deild Alþingistíðinda. (329)

2. mál, tollheimta og tolleftirlit

1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.

2.–3. gr. samþ. með 9 shlj, atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.