27.03.1941
Neðri deild: 24. fundur, 56. löggjafarþing.
Sjá dálk 228 í B-deild Alþingistíðinda. (336)

2. mál, tollheimta og tolleftirlit

1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.

2.–3. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.